کدهای دستوری پیشواز ایرانسل

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

code-pishvaz__www.pakbaz.irکدهای دستوری ایرانسل:

» فعالسازی آهنگ پیشواز: ارسال کد آهنگ به ۷۵۷۵

» پخش آهنگ پیشواز:  ۷۷کد آهنگ (ازچپ به راست)

» جایگزینی آهنگ پیشواز: #۱*کد آهنگ جدید*کد آهنگ قبلی*۶*۷۷۷* (ازچپ به راست)

» جستجوی آهنگ بر اساس کد: #کد آهنگ*۷*۷۷۷* (ازچپ به راست)

» مشاهده ی آلبوم: #۲*۷۷۷* (ازچپ به راست)

» حذف آهنگ : #۵*۷۷۷* (ازچپ به راست)

»  قطع موقت آهنگ : #۲*۸*۷۷۷* (ازچپ به راست)

» فعالسازی آهنگ در صورت قطع موقت: #۱*۸*۷۷۷* (ازچپ به راست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *