اینترنت در سالی که گذشت!

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

موسسات تحقیقاتی در سراسر دنیا سالانه اقدام به انتشار آمار پدیده های خاص دارای رشد مثبت…