اختراعات کوچک برای مشکلاتی بزرگ

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

با اینکه اختراعات, زندگی امروزمان را نسبت به نسل های گذشته بسیار آسان تر کرده اند…