و این است تفاوت عشق و ازدواج …

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

شاگردی از استادش پرسید: عشق چست ؟ استاد در جواب گفت: به گندم زار برو و…

مخصوص خانم ها: جذب چه مردی می شوید؟

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

میتوانید از طریق ۳ رنگ، سرنخ های شگفت انگیزی بدست آورید آیا تا بحال میدانستید که…