اسپایدرکم spidercam چیست؟

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

این روزها وقتی مسابقات فوتبال داخلی و خارجی را نگاه می‌کنیم و تصاویر گرفته شده با…