استخراج کننده اطلاعات

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

دستگاهی را که مشاهده می کنید یک غول جاسوسی الکترونیک است که زندگی دیجیتال شما را…