فایرفاکسی سریعتر از همیشه!

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

فایرفاکس تنها مرورگری بود که توانست در مقابل غولی به نام اینترنت اکسپلورردوام بیاورد. با هر…