مضرات مصرف شیرینی‌جات مصنوعی در هنگام افطاری

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

امرزه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان مصرف شیرینی‌جات مصنوعی بشدت درمیان مسلمانان افزایش پیدا می‌کند و…