اولین شاگرد ایرانی مارادونا

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

محمدرضا خلعتبری با مسئولان الوصل به توافق رسید و به این باشگاه اماراتی پیوست. او در…