امکان شنود موبایل !

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

هر تلفن همراهی دارای یک میکروفون  بسیار حساس است که همواره قابلیت فعال شدن را داراست.…