تماس با یک شماره دایورت شده!

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

همانطور که می‏دانید در گوشی‏های تلفن همراه قابلیتی به نام Divert یا انتقال مکالمه وجود دارد.…