بلوتوث۴ چیست؟

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

هنوز از بلوتوث۳ به‌طور کامل پشیتیبانی نشده است که گروه بلوتوث از نگارش چهارم نیز پرده‌برداری…