بلوتوث4 چیست؟

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

هنوز از بلوتوث۳ به‌طور کامل پشیتیبانی نشده است که گروه بلوتوث از نگارش چهارم نیز پرده‌برداری…