معرفی ارز دیجیتال ملی

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

هدف از توسعه‌ی زیرساخت ارز دیجیتال ملی پایه ریال، امکان‌سنجی و ارزیابی قابلیت‌های این فناوری در تسهیل…