ترانه فارسی سامی یوسف با نام به سویم آمدی

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

دومین ترانه فارسی سامی یوسف که به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان اجرا کرده بود به…