” ترین” های سال 88

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

“ترین” ها ،همواره مورد توجه بوده اند ؛ از ثروتمند ترین آدم ها گرفته تا پرفروش…