تماس مجانی با Viber

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

چند وقت پیش به معرفی برنامه WhatsApp که بعنوان مسنجری قوی و مجانی جایگزین اس ام…