مسیریابی با سامانه 118 روی موبایل

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

مدیرکل خدمات مخابراتی استان تهران گفت: با اضافه شدن سرویس درخواست آدرس به ۱۱۸، مشترکان می‌توانند…

شماره روم شهرها در یاهو چت

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

تهران  …  Asia Global Chat : 1 , 2 کرج  …   Asia Global Chat : 40…