استخراج کننده اطلاعات

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

دستگاهی را که مشاهده می کنید یک غول جاسوسی الکترونیک است که زندگی دیجیتال شما را…

شنود مکالمات تلفن اینترنتی !

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

محققان امنیتی کد حمله‌ای را که در اینترنت انتشار یافته و قادر است مکالمات صوتی و…