حرف حساب

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

از سوسک می ترسیم اما از له کردن شخصیت دیگران مثل سوسک نمی ترسیم. از عنکبوت…

جملات پرمعنا

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

Did you know that those who spend their time protecting others are the ones that really…