جیرینگ،سامانه بانکداری موبایل همراه اول

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

این سامانه یک سرویس جدید برای انجام آسان امور مالی، مانند دریافت و پرداخت بهتر و…