حرف حساب

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

از سوسک می ترسیم اما از له کردن شخصیت دیگران مثل سوسک نمی ترسیم. از عنکبوت…