بازی جذاب حکم ایرانی

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

حکم نام بازی‌ با ورق‌های (۵۲تایی) متکی بر بخت و مهارت است. محبوب‌ترین گونه ی این…