فناوری ‌LED‌ و تلویزیون‌های متحرک‌

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

محققان آمریکایی اعلام کردند که راهی جدید برای بزرگ کردن صفحه‌های قابل انعطاف ‌LED‌ پیدا کرده‌اند…