آیا می دانید که …؟ (بخش چهارم)

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

آیا می‌دانید خون میگوها آبی رنگ است، عنکبوت‌ها خونی روشن و شفاف دارند. آیا می‌دانید دانه…