دانستنی جالب از کشورهای مختلف

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

در حالیکه متوسط عمر زنان بوتسوانایی (کشوری در جنوب آفریقا) بیشتر از ۳۹ سال نیست و…