درباره ویندوز ۷ بدانید!

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

نشریه Wired همزمان با آغاز فروش ویندوز ۷ در سرتاسر جهان هفت نکته مهم را که…