دسترسی به پوشه‌های مخفی گوشی

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

متاسفانه روند ثبت (ساین کردن) فایل‌ها و برنامه‌های موبایل، یکی از سخت‌ترین و طولانی‌ترین قسمت‌های نصب…