روش‌های جدید کلاهبرداران حتی با وجود رمز دوم یک بار مصرف

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

با اجرایی شدن رمز دوم یکبار مصرف، رمزهای دوم ثابت کلیه بانک‌ها به طور کامل بی‌مصرف…