کلاهبرداری از نوع ایرانی!

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

در روزنامه همشهری آگهی فروش منزل مسکونی بود که با آن تماس گرفتم. این طور تظاهر…