شنود مکالمات تلفن اینترنتی !

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

محققان امنیتی کد حمله‌ای را که در اینترنت انتشار یافته و قادر است مکالمات صوتی و…

امکان شنود موبایل !

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

هر تلفن همراهی دارای یک میکروفون  بسیار حساس است که همواره قابلیت فعال شدن را داراست.…