پرسش و پاسخ (۹)

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

رامین امیری – کامپیوترم دارای مشکلی به شرح زیر است: در هنگام کار با کامپیوتر ناگهان…