عجیب‌ترین جمله در انگلیسی!

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود٬ کلمه دوم دو حرفیست٬‌ سوم سه…