فال اول زمستون

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

متولدین فروردین: این روزها قدری خسته و به همین دلیل عصبی هستید. دیگران بیش از خود…