قول آغاز دیتاسنتر ملی تا روزهای دیگر

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

معاونت شرکت ارتباطات زیرساخت، از میزبانی اینترنت توسط دیتاسنتر ملی و عدم نیاز به سرورهای خارجی…