ترفند: مخفی کردن داده‌ها در فایل متنی ساده

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

با این ترفند ساده، می‌توان اطلاعات بسیار حیاتی را در یک فایل متنی ساده قرار داد…