بزرگ‌ترین مراکز داده جهان برای کیست؟

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

رشد سریع اینترنت و اشتهای سیری‌ناپذیر آن برای ارتباطات و فضای ذخیره‌سازی داده‌ها، سطح جدیدی از…