معرفی تکنولوژی آینده اینتل

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

سندی بریج (Sandy Bridge)، مهم‌ترین فناوری آینده اینتل به‌شمار می‌آید. این غول بزرگ تولید تراشه‌های پردازنده،…