مقابله با فلش مموری های ویروسی

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

هیچ تضمینی وجود ندارد که هم اکنون فلش مموری یا همان کول دیسک شما ویروسی نباشد…