مقابله با مزاحمین موبایل و اس ام اس

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

دوست شما نیز به شما تک زنگ می زند و قصد اذیت کردن شما را دارد…