جلوگیری از انتقال ویروس ها ی USB

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

سبک بودن و سادگی استفاده از نرم افزار و سازگاری %۱۰۰ برنامه باتمامی نرم افزارها و…