دستگاه شنود مکالمه‌ تلفن همراه

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

یک محقق امنیتی رایانه، دستگاهی ساخته که قادر به رهگیری برخی از مکالمات تلفن همراه و…