حذف تعطیلات تابستانی دانش آموزان

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

صبح امروز در یکی از برنامه های رادیویی خبری خوانده شد که نظام جدید آموزشی را…