درباره کوئست اینترنشنال (QI) چه می دانید؟

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

حوالی ساعت ۱۱ صبح بود که موبایلم زنگ خورد. شمارش برام ناآشنا بود. “الو … بفرمایید.”…