آشنایی با چند هکر مشهور دنیا

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

امروزه واژه هکر به طور گسترده‌ی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جامعه هک، ما می‌توانیم میان…