واقعیات شگفت‌انگیز در مورد قرآن

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

دکتر طریق السوادان آیاتی را در قرآن مجید پیدا کرده‌ است که قید می‌کند موضوعی برابر…