تاخت‌وتاز ‌یک ویروس در ‌‌ایران

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

رایانه‌های ایران مورد هجوم شدید کرم خطرناک رایانه‌ای به‌نام Stuxnet قرار گرفته‌اند که تلاش می‌کند اطلاعات…

شنود مکالمات تلفن اینترنتی !

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

محققان امنیتی کد حمله‌ای را که در اینترنت انتشار یافته و قادر است مکالمات صوتی و…