نجات جان پرندگان!

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

اگر تا کنون شاهد این صحنه نبوده اید که پرنده ای در حین پرواز به شیشه…