پنجاهمین سال اختراع اولین IC سیلیکونی

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر (نظرت چیه؟)

پنجاه سال اخیر، نوآورانه ترین نیم قرن در طول تاریخ بشریت بوده است. و امروز سالگرد…