راهنمای استفاده از دیسک نجات کسپرسکی

ضعیفمتوسطخوبعالیمحشر

وقتی گرفتار کامپیوتری می‌شوید که کاملاً به ویروس آلوده شده است گاهی اوقات بهترین راه‌حل این…